Kyrkliga handlingar

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Gudstjänsten är en naturlig del i många människors liv. Gudstjänsterna spelar en särskilt stor roll vid viktiga händelser i människors liv så som dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Dessa kyrkliga handlingar kan du läsa om vid att använda länkarna till vänster. Inför varje dop, vigsel eller begravning sker alltid ett personligt möte och ett samtal med prästen där ingen fråga är för liten eller för stor.

Utlåning av dopklänningar, brudkronor och bårtäcken

Om du vill låna dopklänning, brudkrona eller bårtäcke går du till din egen församlings undersida via länkarna på toppmenyn. Sedan klickar du på länken ”utlåning”.

Vid livets milstolpar och centrala händelser vill Svenska kyrkan gå med och vara det naturliga sammanhanget där glädje och sorg uttrycks och tolkas i en flertusenårig kristen tradition. Glädjen över ett nyfött barn gör att föräldrar väljer att döpa sina barn. Ungdomar funderar över livets stora frågor, lär mer om kristen tro och bekräftar sitt dop i konfirmationen. Ungefär 60% av alla förälskade par som valt att leva tillsammans väljer att vigas i Svenska kyrkan och dela glädjen med anhöriga och vänner. När döden tagit någon ifrån oss är kyrkan för de allra flesta det naturliga valet för stöd och begravning.

De gudstjänster som hör samman med dessa olika tillfällen kallades tidigare förrättningar, men numera kyrkliga handlingar. De följer Svenska kyrkans ordning, men lämnar samtidigt utrymme för personliga önskemål. Mora Pastorat har många präster, musiker och andra medarbetare med kunskap och erfarenhet att stödja och hjälpa till så att varje kyrklig handling blir ett minne för livet.

Sjukhuskyrkan i Mora

Sjukhuskyrkan är till för dig:

Som är patient.
Som kommer på besök.
Som arbetar på lasarettet.

Ibland behöver man få samtala med någon om upplevelser av sorg eller glädje, om ensamhet, oro, smärta…

Sjukhuskyrkan kan vara en möjlig samtalspartner. Vi arbetar under total tystnadsplikt, vi för inga journaler.

Vår uppgift är att finnas till, att lyssna och samtala, ansvara för andakt eller enskilt nattvärdsfirande för den som så önskar.

Kyrkliga handlingar