Gudstjänster i Mora

Gudstjänster i Mora

FYRA FÖRSAMLINGAR HAR BLIVIT EN.

MORA, SOLLERÖN, VENJAN OCH VÅMHUS FÖRSAMLINGAR
BLEV 2010-01-01 MORA FÖRSAMLING.

Den nya församlingen kommer även fortsättningsvis att vara en Öppen mötesplats, med Kristus i centrum. Att alltid ha den enskilda människan i blickfånget och fortsätta vår samverkan med alla goda krafter.

Församlingens administrativa säte ligger finns i Andreasgården, i centrala Mora.
Gemensamma verksamheter, information och aktuella nyheter finns i menyn till vänster.

Under kyrkliga handlingar hittar du; Dop, Konfirmation, Vigsel och Begravning.

Mora församling är en del av Svenska kyrkan, som är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Varje församling är del av den världsvida kyrkan och har som uppdrag att föra människor till tro på Jesus Kristus och ge dem möjlighet att leva med i församlingens gemenskap. Församlingen är en självstyrande gemenskap som lever och utvecklas och därför skiftar dess verksamhet med medlemmarna och tiden. Kärnan i församlingsgemenskapen är gudstjänsterna. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Fredag 13 augusti
18.00 Svenska folksånger och kända operaarior i sensommarkväll i Mora kyrka med Pers Anna
Larsson, Göran Eliasson och deras unga operastjärnor. Var med och upplev magin när nya
storsångare föds.

Lördag 14 augusti
18.00 Konsert vid helgmål i Mora kyrka.
Don Kosackerna tillsammans med Andreaskören, Oxbergskören och Venjanskören. Entré

Söndag 15 augusti
11.00 Gudstjänst i Mora kyrka, Anna-Karin Strand
15.00 Fäbodgudstjänst i Björka, Sollerön, Hans Holzmann
15.00 Fäbodgudstjänst i Ogviken, Venjan, Birgit-Helen Örnberg.
16.00 ”Kryddmässa” i Örtagården, Vattnäs, Jan Segerstedt

Onsdag 18 augusti
13.00 Frivilligkretsen i Andreasgården

Torsdag 19 augusti
10-13 Träffpunkt i Andreasgården. Mötesplats för daglediga på diakonin

Lördag 21 augusti
17.40 ”Vad han ville som konstnär var livet”, Zorns grav Mora kyrkogård. Erik Axel Karlfeldts
minnesord vid Zorns gravvård 1921 aftonen innan 90-årsminnet av Zorns bortgång. Claes-Bertil
Ytterberg, biskop emeritus, Hans Barenthein, barnbarn till Erik Axel Karlfeldt och Joakim Larsson,
riksspelman.

Söndag 22 augusti
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Tingshusparken, Emil Gillsberg, Andreas Zetterlund, Jan Segerstedt.
Stavgång från Hemus kl 09.00.
15.00 Mässa i Malibambo, Hans Holzmann. Kom med och vandra en del av Romboleden mellan
Rostberg och Malibambo ca 2,5 km. Start i Rostberg kl 14.00.
19.00 Konsert i Mora kyrka ”Zorns folkmusik”. Välkommen till en stämningsfull konsert med
Anders Zorns favoritlåtar, dem han helst lyssnade till och själv spelade. Medverkande: Jeanett
Rousu, fiol och viola d`amore, Anna Aronsson, kohorn och fiol, Josefin Westman, sång, Peter
Rousu, gitarr, Ulrika Ryssmats Ehlin, piano, Mora folkdanslag, dans.
19.00 Musik i sommarkväll i Våmhus kyrka. Medverkande The Candles, Gunilla Albertsdotter.

Måndag 23 augusti
18.00 Surströmmings- och kräftfest i Venjans prästgård.

Torsdag 26 augusti
10-13 Träffpunkt i Andreasgården. Mötesplats för daglediga på diakonin.

Mora har en församling