10 goda skäl att vara med i Mora församling

10 goda skäl att vara medlem av Svenska kyrkan i vår församling

Gudstjänster
Församlingen erbjuder ett rikt och varierat gudstjänstliv med en tydlig strävan om att fler och fler församlingsbor skall bli delaktiga. Dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster sker i viktiga tider i människors liv. Du har rätten till kyrklig vigsel/välsignelse av registrerat partnerskap.

Andreasgården
Du bidrar till att Mora församling kan ha en öppen mötesplats på Andreasgården hela året. Köket serverar sopplunch onsdagar förutom sommartid. Då erbjuds lätta rätter och fika. Den som behöver konferenslokal är hjärtligt välkommen till Andreasgården. Är du medlem i Svenska kyrkan kan du låna Andreasgården eller något av våra andra församlingshem i Venjan, Våmhus och på Sollerön vid dop, vigsel och begravning utan kostnad. Du kan även gå till Andreasgården om du bara vill dricka en kopp kaffe och läsa tidningar.

Barn och ungdom
Du bidrar till den avgiftsfria barnverksamheten i Mora, Våmhus, Sollerön, Venjan och till ungdomsverksamhet, ledarutbildningar, sommaraktiviteter.

Konfirmation
Konfirmandtiden ger tonåringar en unik möjlighet att få samtala om livsfrågor, om tro och tvivel.
De får också en möjlighet att åka på läger. Samt mycket annat med alla sinnen och hela kroppen.

Skolpräst
Du bidrar till att Mora församling kan ha en präst, som finns till för elever i Moras grundskolor.

Körer och musik
Du stödjer och har rätt till att delta i församlingens olika körer för barn, ungdomar och vuxna.
Du bidrar även till julkonserter, sommarkvällskonserter och andra musikevenemang.

Sjukhuskyrkan
Du stödjer församlingarnas arbete på lasarettet, på sjukhem och äldreboende.

Diakoni
Du bidrar till, och har rätt till, församlingens stöd till envar, till utsatta, handikappade, ensamstående föräldrar, människor med missbruk, arbetslösa, äldre, brottsoffer m fl. Du har även rätt till enskilda samtal under tystnadsplikt samt att delta i samtalsgrupper och debattkvällar m.m.

Kyrkorna som byggnads- och kulturhistoria
Du bidrar till att kyrkorna i vår församling kan hållas öppna samt att kyrkorna och övriga kulturskatter kan vårdas. Du är beträffande kyrkobyggnaderna länk i tidigare generationer, som byggt, utformat och vårdat kyrkobyggnaden.

Begravning
Du har rätten till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan.

Församling i Mora